Zmiany w prawie podatkowym 2019

Początkiem każdego roku przedsiębiorcy stają przed trudnym zadaniem dostosowania się do nowych regulacji podatkowych. Przeważnie mają oni niewiele czasu, gdyż zmiany wprowadzone końcem jesieni ubiegłego roku, trzeba uwzględnić najpóźniej do końca stycznia. Przedstawiamy, które zmiany wchodzące w życie 2019 roku będą najistotniejsze zdaniem specjalistów z WPW Wołczek, Proksa & Wspólnicy. Większość z nich dotyczy uszczelniania podatkowego, co wiąże się z kolejnymi obowiązkami podatników.

Zmiany u źródła

Nowe zmiany obejmują m.in. podatek u źródła (WHT), który dotyczy przedsiębiorców regulujących zobowiązania wobec zagranicznych kontrahentów, a także wypłacających dywidendy. Od teraz, jeżeli wartość należności, które przedsiębiorca wypłaci jednemu kontrahentowi, przekroczą 2 mln zł, obowiązkiem będzie pobranie standardowego podatku zgodnego ze stawką krajową od nadwyżki ponad 2 mln. Ażeby nadal korzystać z preferencji, konieczne będzie sprostanie szeregowi wymagań. Nowe regulacje nakładają również obowiązek zachowania szczególnej staranności przy stosowaniu preferencji. Ostatecznie zatem, od 2019 roku w głównej mierze na przedsiębiorcy, a nie na organach skarbowych spoczywa obowiązek poboru podatku u źródła.

Ceny transferowe – co się zmieni?

Nowe zmiany dotyczą również cen transferowych. Rozszerzono definicje transakcji kontrolowanej oraz podmiotów powiązanych. Działania gospodarcze, identyfikowane według realnych zachowań stron działania – od teraz tak określane są transakcje kontrolowane. Jeżeli natomiast chodzi o podmiot powiązany, aby zostać za niego uznanym, niezbędne jest posiadanie 25% lub więcej udziałów.

Zmiany w prawie podatkowym 2019

Najnowsze regulacje wprowadzają również pewne zmiany korzystne dla przedsiębiorców. Próg wartości transakcji, za które przedsiębiorca musi przygotowywać dokumentację, podniesiono aż do 10 mln zł. Ponadto, dostępne są nowe zwolnienia oraz uproszczenia w zakresie pożyczek, a także usług, których tzw. wartość dodana jest niska. Co więcej, obecnie termin na złożenie oświadczenia oraz wypełnienie dokumentacji nadchodzi dopiero po upływie 9 miesięcy nowego roku podatkowego.

Innovation box – ulga dla innowacyjnych

W  roku 2019 pojawia się nowa ulga podatkowa, nazwana Innovation box. Dotyczy ona przedsiębiorców, którzy nabywają lub wytwarzają kwalifikowane prawa własności, a następnie je rozwijają, aby ostatecznie doprowadzić do ich komercjalizacji. Dochody uzyskiwane w ten sposób będą od teraz objęte jedynie 5% podatkiem. Ulga ta ma za zadanie zatrzymać w Polsce innowacyjne przedsięwzięcia.

Podatek od wyprowadzki

Zmianą, budzącą prawdopodobnie największe kontrowersje, jest wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od wyprowadzki. Przedsiębiorca, który postanowi przenieść aktywa zagranicę, lub będąc objętym nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, zapragnie dokonać zmiany rezydencji podatkowej, będzie musiał uiścić odpowiedni podatek w wysokości 19%. Warto podkreślić, że rozwiązanie to samo w sobie nie jest niczym niezwykłym, gdyż obowiązuje już w wielu krajach Unii Europejskiej. Exit tax zwykle dotyczy jednak tylko przedsiębiorców, natomiast w Polsce zobowiązane do płacenia podatku od wyprowadzki mają być również osoby fizyczne, o ile wartość ich aktywów przekracza 4 mln zł. To właśnie ta zmiana budzi największe obawy i wątpliwości.

Minimalny podatek od budynków

Posiadacze budynku wynajmowanego w celach biurowych lub handlowo-usługowych opłacajli dotychczas tzw. podatek minimalny, o ile początkowa wartość pojedynczego budynku przekraczała 10 mln zł. Podatek wynosi 0,035% nadwyżki ponad 10 mln. Jednak od nowego roku podatek minimalny obejmuje budynki wszelkiego rodzaju. Co więcej, próg 10 mln od teraz dotyczy łącznej wartości posiadłości danego właściciela. Innymi słowy, obowiązek podatkowy generują np. 2 budynki o wartości początkowej 7 mln zł każdy, podczas gdy przed zmianami właściciel takiego majątku byłby zwolniony z podatku minimalnego.  Warto jednak zauważyć również pozytywną zmianę z punkt uwidzenia podatnika, jaką jest możliwość ubiegania się o zwrot podatku minimalnego.

Jednorazowe rozliczenie straty

Obecnie podatnik, który poniósł stratę, w każdym kolejnym z 5 lat miał prawo do uwzględnienia połowy jej wartości, niezależnie od tego, ile stracił. Nowe regulacje określają natomiast, iż pod warunkiem nieprzekroczenia wartości straty równej 5 mln zł, przedsiębiorca ma możliwość rozliczenia jej jednorazowo. Warto podkreślić, iż jest to możliwość, a nie obowiązek, gdyż przedsiębiorca nadal może skorzystać z poprzedniego sposobu rozliczenia straty. Zmiany wchodzą w życie już teraz, jednak realnie będzie można z nich skorzystać dopiero w roku 2020, gdyż dotyczą strat poniesionych po 31 grudnia 2018 roku.

Danina solidarnościowa

Nowością jest również danina solidarnościowa, czyli podatek nałożony na najbogatszych. Najlepiej zarabiający są zobligowani do uiszczenia daniny w wysokości 4 procent nadwyżki ponad 1mln zł dochodu uzyskanego w ciągu roku. Podobnie jak w przypadku rozliczania straty, również ta zmiana realnie zacznie obowiązywać w roku 2020.