Prowadzisz biznes? Sprawdź, kto musi odprowadzać zaliczkę, na podatek dochodowy i jak ją obliczyć!

Prowadzenie własnego biznesu to jedna z bardziej wymagających czynności. Trudności szczególnie objawiają się, gdy należy wyliczyć i odpowiadać podatek np. zaliczkę na podatek dochodowy. W tym tekście prezentujemy, kto prowadząc biznes, musi to robić oraz jak prawidłowo wyliczyć taką zaliczkę, aby odprowadzić poprawną sumę do urzędu skarbowego.

Prowadzisz biznes? Sprawdź, kto musi odprowadzać zaliczkę, na podatek dochodowy i jak ją obliczyć!

 

Kto i kiedy powinien płacić zaliczkę na podatek dochodowy?

Do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy są zobowiązani przedsiębiorcy rozliczający się w dwojaki sposób. Pierwszą grupą będą osoby korzystające ze skali — o stawce 18% lub 32%. Druga grupę stanowią przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego 19%. Podatek powinien być opłacany do 20 dnia każdego następnego miesiąca, jeśli rozliczamy się miesięcznie oraz do 20 dnia każdego następnego miesiąca po upływie kwartału np. Stycznia, Lutego i Marca.

Jak obliczyć sumę zaliczki na podatek dochodowy?

Aby wyliczyć poprawną sumę zaliczki na podatek dochodowy, którą będziemy odprowadzać, należy wykonać kilka obliczeń. Jeśli korzystamy ze skali obliczenia, należy rozpocząć od ustalenia kwoty przychodu od początku roku. Następnie odejmujemy od tej sumy koszty poniesione od początku roku. Od tak uzyskanego dochodu należy odjąć stratę z roku ubiegłego oraz składki np. emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe, czyli składki społeczne. Od tej sumy możemy odjąć jeszcze kwoty darowizny. Tak uzyskany ostateczny dochód będzie stanowił podstawę zaliczki na podatek dochodowy. 

Jeśli kwota nie przekracza 85 528 złotych, należy pomnożyć podstawę przez 18% i odjąć od niej 556,02 zł. Gdy nasza podstawa przekracza 85 528 zł, należy nadwyżkę pomnożyć przez 32% i dodać do niej 15 395,04 zł. Od otrzymanej sumy odejmujemy składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki wpłacone w poprzednich okresach rozliczeniowych. Suma to zaliczka na podatek dochodowy.

Przy podatku liniowym również należy obliczyć tak jak na powyższym przykładzie podstawę opodatkowania i pomnożyć ją przez 19% podatku. Od tej sumy odejmujemy też zaliczki wpłacone w poprzednich okresach rozliczeniowych oraz składki zdrowotne. Tym samym uzyskamy sumę zaliczek na podatek dochodowy.