Jak szybko i wygodnie założyć firmę przez internet?

Założenie własnej firmy nie jest zbyt skomplikowanym działaniem, zwłaszcza w obecnych czasach, gdy wiele czynności można załatwić bez wychodzenia z domu. Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odbyć się przez internet, osoba rejestrująca ma kilka opcji. Jeżeli posiada podpis elektroniczny lub profil zaufany może wszystkie czynności dokonać online. Jednakże, można również zgłosić działalność przez internet nie mając podpisu, ani profilu. Wiąże się to z koniecznością podpisania gotowego wniosku na miejscu w urzędzie gminy lub miasta.

O czym warto wiedzieć wypełniając wniosek online?

Zanim rozpocznie się wypełnianie wniosku należy zalogować się na koncie CEIDG, jeżeli nie posiada się takiego konta można bezpłatnie je założyć. Następnie wybiera się wniosek o założenie działalności gospodarczej, jest on opisany jako CEIDG-1. W tym momencie następuje jego wypełnienie. Warto pamiętać, że aby założyć firmę trzeba wiedzieć od kiedy rozpoczyna się działalność, jaka jest nazwa firmy (musi składać się z imienia i nazwiska właściciela), jakie zostaje wybrane opodatkowanie. Konieczne jest również podanie kodów PKD, czyli zakresu działalności, a także dane księgowej i numer konta bankowego, jeżeli takowe istnieje. Oczywiście wypełnia się również podstawowe dane o właścicielu, ewentualnych pełnomocnikami, czy adresie do korespondencji. Jeżeli zgłaszający nie posiada NIP-u, ani REGON-u, zostanie on także nadany po około tygodniu od zgłoszenia. Wszystkie błędy, które pojawia się we wniosku zostaną zaznaczone na czerwono i można je szybko poprawić.

Jak szybko i wygodnie założyć firmę przez internet?

Wszystko w jednym miejscu

Osoby zakładające własną działalność muszą także zgłosić się do ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście deklaracje można wypełnić od razu, załączając ją do wniosku. Ponadto, również będąc czynnym płatnikiem VAT, można dołączyć odpowiedni formularz i przesłać go do urzędu razem z wpisem CEIDG-1. System zgłoszeń online jest bardzo przydatny i wprowadza wiele usprawnień, potwierdzenie wysłania zgłoszenia jest wysyłane na maila, a w razie jakichkolwiek problemów można korzystać z Centrum Pomocy CEIDG.