Tarcza antykryzysowa 5.0 - pomoc dla branż.

Od 15 października 2020 roku weszła w życie piąta tarcza antykryzysowa. Jakie branże mogą liczyć na pomoc tarczy 5.0? Co należy zrobić, aby tę pomoc uzyskać?

Tarcza 5.0 – Tarcza branżowa

Narzędzia, które przysługują w ramach tarczy 5.0 są zbliżone do tych z poprzednich odsłon, natomiast aktualnie wprowadzona tarcza skierowana jest do branż, które to szczególnie ucierpiały na skutek epidemii Covid-19. Mowa tu o branży: turystycznej, eventowej oraz wystawienniczej, ponieważ to właśnie one najbardziej zostały dotknięte kryzysem. Aby takie firmy otrzymały wsparcie muszą spełnić warunki określone w tarczy.

Zwolnienie z ZUS

Firm z branż wymienionych w tarczy mogą ubiegać się o zwolnienie z ze składek ZUS za miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień. O zwolnienie z ZUS mogą starać się tylko te firmy, które zostały założone przed 30 czerwca bieżącego roku i których przychód za pierwszy miesiąc, za który składają wniosek o zwolnienie ze składek ZUS jest niższy o 75% od przychodu z tego samego miesiąca z roku poprzedniego. Taki wniosek należy złożyć elektronicznie korzystając z dokumentu RDZ-B.

Tarcza antykryzysowa 5.0 - pomoc dla branż.

Świadczenia postojowe

Ze świadczeń postojowych mogą skorzystać jedynie ściśle określone grupy zawodowe. Są to osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, jako agenci lub przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych termin rozpoczęcia działalności nie może być późniejszy niż 1 kwietnia 2020 roku. Jeżeli natomiast chodzi o przewodników turystycznych to prawo do świadczenia postojowego przysługuje im wyłącznie przy sezonowym świadczeniu pracy i co istotne w 2019 roku taka praca nie mogła być wykonywana dłużej niż 9 miesięcy, a do zawieszenia działalności musiało dojść po 31 sierpnia 2019 roku. O świadczenie postojowe należy ubiegać się na wniosku RSP- DB. Tarcza 5.0 wprowadza również możliwość dodatkowych świadczeń postojowych. Takie świadczenia mogą otrzymać osoby zajmujące się przewozami turystycznymi i wycieczkowymi, a także osoby, których praca polega na wystawianiu lub występowaniu w przedstawieniach czy tez prowadzeniu dyskotek, plaż, jarmarków czy salonów gier. Oczywiście i w tym przypadku muszą zostać spełnione dodatkowe warunki określone w tarczy. Właściwym wnioskiem do ubiegania się o dodatkowe świadczenia postojowe jest RSP-DD.