Ochrona wzorów przemysłowych – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia?

Kwestie związane z ochroną własności intelektualnej mają dla każdej firmy ogromne znaczenie. W tym kontekście bardzo często mówi się o wzorach przemysłowych będących rezultatami działalności twórczej wzornictwa przemysłowego. Czym dokładnie one są i jak skutecznie je chronić?

Czym jest wzór przemysłowy?

Definicję wzoru przemysłowego w polskim prawie znaleźć można w  ustawie Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym dokumentem mianem wzoru przemysłowego określana jest „nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych”. Przy tej okazji warto przypomnieć o tym, że ochrona omawianego wzoru nie obejmuje takich jego cech jak te, które wynikają jedynie z jego technicznej funkcji oraz tych wymagających odtworzenia w dokładnej formie i wymiarach w celu umożliwienia mechanicznego połączenia go lub współdziałania z innym wytworem.

Jak chronić wzory przemysłowe?

Ochrona wzorów przemysłowych w Polsce polega na rejestrowaniu ich w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Maksymalny okres takiej ochrony może wynosić 25 lat, które dzielą się na pięć 5-letnich okresów. Potwierdzeniem uzyskania praw do wzoru przemysłowego jest Świadectwo Rejestracji na Prawo z Rejestracji wzoru przemysłowego.

Ochrona wzoru przemysłowego – jakie korzyści daje wsparcie rzecznika patentowego?

Sprawy dotyczące ochrony wzoru przemysłowego są w praktyce bardzo skomplikowane. Z tego względu jak najbardziej uzasadnionym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy rzecznika patentowego specjalizującego się w tego typu zagadnieniach. Warto to uczynić z paru ważnych powodów. Przede wszystkim rzecznik patentowy jest osobą, która posiada gruntowną wiedzę na ten temat, doskonale orientuje się w przepisach oraz dysponuje narzędziami ułatwiającymi załatwianie spraw, których przedmiotem są prawa własności intelektualnej.

Ochrona wzorów przemysłowych – dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia?

Ochrona wzoru przemysłowego – czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Działania rzecznika patentowego w obszarze ochrony wzorów przemysłowych obejmują m.in. badanie „czystości” takiego wzoru oraz ocenę zakresu ochrony wzoru przemysłowego, który jest już zarejestrowany. Rzecznik patentowy zapewnia również Pomoc przy przygotowaniu przedstawień i rysunków wzoru przemysłowego na potrzeby procedury rejestracyjnej. Wspiera też klientów przy uzyskiwaniu ochrony w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej, gdzie rejestracja i ochrona wzorów przemysłowych przebiegają nieco inaczej. Zadaniem rzecznika patentowego jest poza tym zgłaszanie wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Artykuł napisany we współpracy z: rzecznik patentowy Kraków.