Nowe ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców. Ulga na start – co trzeba wiedzieć?

Wprowadzona w ramach pakietu Konstytucja Biznesu, ustawa Prawo przedsiębiorców z marca 2018 roku z założenia reguluje niesprecyzowane kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednym z zadań ustawy jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez ułatwienie prowadzenia biznesu początkującym przedsiębiorcom za sprawą wprowadzenia ulgi na start.

Zapis o uldze na start

Zgodnie z zapisem w ustawie Prawo przedsiębiorczość art. 18, każdy, kto nie prowadził w przeszłości działalności gospodarczej lub zakończył jej prowadzenie co najmniej 5 lat temu, może skorzystać z ulgi na start. W praktyce oznacza to półroczne zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Jest to dosyć rewolucyjne rozwiązanie, gdyż dotychczas osoby prowadzące działalność były zobowiązane do płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe i wypadkowe. Co najistotniejsze, obowiązek uiszczania składek zasadniczo nie jest uzależniony od poziomu zysków ani w ogóle od ich zaistnienia. Innymi słowy, nawet działalność przynosząca straty, wedle polskiego prawa, obliguje przedsiębiorców do ponoszenia kosztów ubezpieczeń społecznych. Nie jest natomiast tajemnicą, że początki prowadzenia biznesu bywają trudne i często przez pierwsze miesiące wygenerowanie zysków jest niemal niemożliwe. Obowiązkowe składki ZUS generują dodatkowe obciążenie, które wiele osób dotychczas zniechęcało do założenia własnej działalności. Wprowadzenie ulgi na start ma to zmienić, zachęcając osoby fizyczne do prowadzenia własnego biznesu.

Nowe ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców. Ulga na start – co trzeba wiedzieć?

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Analizując dokładnie ustawę, z łatwością wymienić można warunki niezbędne do spełnienia, aby stać się beneficjentem nowych przepisów. Z ulgi na start korzystać mogą osoby, które:

  • Nie prowadziły działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy – zakładają swój pierwszy biznes lub zamknęli bądź zawiesili działalność co najmniej przed pięcioma laty.
  • W ramach działalności nie wykonują czynności dla podmiotu, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przez dowolny czas, pełnił funkcję ich pracodawcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te w żadnym stopniu nie pokrywają się z wykonywanymi w ramach wcześniejszego zatrudnienia. Jest to zabezpieczenie przed nieuczciwymi pracodawcami, którzy chcąc ominąć obowiązek opłacania składek społecznych pracowników, mogliby namawiać ich do zakładania działalności gospodarczej.

Należy także wskazać pewne ograniczenia ulgi na start. Przede wszystkim trzeba podkreślić, iż nie dotyczy ona ubezpieczenia zdrowotnego, które pomimo zwolnienia z obowiązku uiszczania składek społecznych, nowy przedsiębiorca jest zobligowany opłacać. Co więcej, nowe przepisy w żadnym stopniu nie dotyczą również osób, które zgodnie z ustawą podlegają ubezpieczeniu społecznemu dla rolników. Trzeba także wskazać na dobrowolność ulgi na start, która oznacza, iż początkujący przedsiębiorca nie musi z niej korzystać, a także może zrezygnować z preferencji w dowolnym momencie w ciągu 6 miesięcy jej obowiązywania.

Działalność gospodarcza po 6-miesięcznej uldze na start

Ulga na start nie ma na celu zastępować dotychczasowych rozwiązań, lecz stanowi dodatkowe ułatwienie dla początkujących przedsiębiorców. Dlatego też po upływie 6 miesięcy, tak jak dotychczas, przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące podlega tzw. małemu ZUS-owi, co oznacza obniżenie składek społecznych, jednak nie bardziej niż do 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto. Obniżka – tak jak w przypadku ulgi na start – dotyczy ubezpieczeń społecznych, natomiast nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorca jest zobowiązany opłacać w pełnym wymiarze.

Ustawa wprowadzająca tzw. ulgę na start wydłuża czas, w którym nowy przedsiębiorca nie ponosi pełnych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych ze składkami społecznymi. Dotychczas był to okres 24 miesięcy tzw. małego ZUS-u, natomiast zgodnie z nowym zapisem czas ten wydłuża się o 6 miesięcy całkowitego zwolnienia z opłat. Zatem pełen okres preferencyjny dla nowych przedsiębiorców to 30 miesięcy, w ciągu których jednak w każdym momencie przedsiębiorca może dobrowolnie zapisać się do ubezpieczeń społecznych.