Umowa o dzieło - co warto wiedzieć?

Wielu pracowników, zamiast umów o pracę współpracuje za wynagrodzeniem z przedsiębiorcami w oparciu o umowy cywilno–prawne typu umowa o dzieło. Warto wiedzieć czym różni taka umowa od zlecenia i jakie konsekwencje podpisania jej nas czekają.

Umowa o dzieło - kiedy się ją wybiera?

Wielu z nas nie rozróżnia umów, nie rzadko podpisując coś, co nie tylko jest niezgodne z rzeczywistością, ale również naraża na spore ryzyko nie otrzymania wynagrodzenia lub konieczności zapłaty kar umownych. Warto zatem wiedzieć czym różnią formy umowy cywilno–prawnej.

Podstawowa różnica zasadza się na tym, że:

  • W przypadku zlecenia liczy się świadczenie usługi. A miarą wykonania zlecenia jest staranne działanie przez zleceniobiorcę.

  • W przypadku umowy o dzieło liczy się ostateczny rezultat – czyli to, co powstało w wyniku wykonania umowy.

Wynagrodzenie - umowa o dzieło

W przypadku umowy o dzieło, podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest wykonane dzieło. Musi być zgodne z umową i pozbawione wad. Jeśli nie będzie odpowiadało temu, co zostało zamówione, przed wypłatą wynagrodzenia możemy zostać wezwani do tego, by dzieło naprawić.  Jeśli nie jesteśmy tego w stanie zrobić, lub po prostu w wyznaczonym terminie nie zdążymy, nasz „pracodawca” może odstąpić od umowy lub zażądać obniżenia ceny.  Jeśli mamy do czynienia z odstąpieniem od umowy, to jest to tak traktowane, jakby umowy nigdy nie było.

Umowa o dzieło - co warto wiedzieć?

Odstąpienie od umowy

Od umowy o dzieło zamawiający może odstąpić w zasadzie w każdej chwili (tyle, że musi zapłacić umówione wynagrodzenie, co najwyżej pomniejszone.  Bez wynagrodzenia odstąpienie może nastąpić również, kiedy nasze dzieło ma wady. Wtedy, zamawiający nie musi nam nic płacić. Nie ma dzieła – nie ma wynagrodzenia. Dlatego bardzo ważne jest by w umowie dokładnie ustalić co jest dziełem i jaki ma być stan jego wykonania, by nie okazało się – po wykonaniu dzieła, że zamawiający stwierdza, że dzieło posiada wady i w efekcie odstępuje od umowy.