Wiadomości z zakresu finansów

Obawy o finanse w dobie pandemii

Panująca od ponad roku pandemia wyraźnie uszczupliła dochody wielu Europejczyków. Można to dostrzec również w przypadku Polaków, wśród których aż 7 na 10 osób odczuło utratę pieniędzy lub spodziewa się takiego obrotu spraw. Badania wykazały, że w całej Unii Europejskiej aż 3 na 10 osób przyznało, że pandemia wyraźnie pogorszyła ich sytuację finansową. Z kolei 26% Europejczyków spodziewa się, ze właśnie taki obrót spraw ich czeka. Pandemia najmocniej uderzyła w Hiszpanów, Greków oraz Bułgarów. Z kolei mieszkańcy Chorwacji, Portugalii oraz Łotwy w największym stopniu obawiają się, że kryzys jest dopiero przed nimi. Jak się okazuje, najłagodniej czas pandemii przechodzą Holendrzy, Duńczycy oraz Szwedzi.

Wiadomości z zakresu finansów

Propozycja resortu finansów

Wiceminister finansów Jan Sarnowski wypowiedział się w sprawie proponowanych ułatwień podatkowych skierowanych do grupujących się firm. Jednym z głównych wskazywanych problemów jest to, że Polska jest jednym z nielicznych państw, w których nie robi się praktycznie niczego, aby usunąć zbędne obowiązki z międzynarodowych korporacji. Jak zauważa wiceminister finansów, Polska obecnie jest niezwykle drogim i nieatrakcyjnym dla inwestorów krajem, co ma zostać rozwiązane przez stworzenie specjalnej grupy VAT-owskiej, obowiązującej w ograniczonym zakresie od stycznia 2022 roku. Ma to być rozwiązanie powszechnie funkcjonujące w większej części Unii Europejskiej. Dla wszystkich rozwiązanie to ma zostać wprowadzone dopiero rok później.

Rosja rezygnuje z dolara

Zgodnie z najnowszymi komunikatami ze strony rosyjskiego ministra finansów państwo to ma zamiar zrezygnować z obecności dolara amerykańskiego w strukturze Funduszu Dobrobytu Narodowego. W najnowszym rozwiązaniu aktywa FNB mają składać się w 40 procentach z euro, w 30 procentach z juana oraz w 20 procentach ze złota. Pozostałe 10 procent ma być rozdzielone pomiędzy aktywa w jenach i funtach. To właśnie w FNB Rosja zajmuje się gromadzeniem nadwyżki pieniędzy płynących ze sprzedaży ropy. Wprowadzana zmiana jest kolejnym krokiem Rosji dążącej do „dedolaryzacji” gospodarki, działania zapoczątkowanego już w 2018 roku.