Kopia zapasowa systemu operacyjnego

Większość obrazów używanych do tworzenia tzw. obrazów partycji lub dysku kopiuje sektor informacji według poszczególnych sektorów.

 Kopia zapasowa systemu operacyjnego

Obraz dysku (lub partycji)

Ten rodzaj kopii zapasowej jest dokładnym obrazem dysku źródłowego lub partycji. Jednak w przypadku większej liczby kopii zapasowych może być uciążliwe. Niektóre programy wymagają, aby informatyk siedział przy komputerze (bez opcji zdalnego tworzenia kopii zapasowych) i zamykał system operacyjny przed wykonaniem procedury tworzenia kopii zapasowej (te programy mają zwykle własny system operacyjny lub działają w systemie MS-Dos), co powoduje przestoje w pracy. Często cały dysk jest archiwizowany niezależnie od tego, czy zawiera jakieś istotne informacje (pliki) czy też nie.

 Kopia zapasowa systemu operacyjnego

Kopie zapasowe obrazów i reorganizacja sektora

Czas potrzebny do utworzenia kolejnych kopii zapasowych jest znacznie ograniczony. Obciążenie sieci komputerowej zmniejsza się wraz z zapotrzebowaniem na dysku do przechowywania kopii zapasowych. Doskonała metoda tworzenia kopii zapasowych systemu pliku nie działa równie dobrze w przypadku kopii zapasowych sektorów dysku. Powodem tej sytuacji jest reorganizacja informacji przechowywanych w różnych sektorach nawet jeśli sama treść pliku się nie zmienia. Defragmentacja jest tego najlepszym przykładem.

Defragmentacja jest reorganizacją informacji o sektorze, dzięki czemu plik, który zajmuje więcej niż jeden sektor (klaster) może być przechowywany w sposób ciągły w sąsiednich sektorach (przed defragmentacją zawartość dowolnego pliku może być rozłożona na całej partycji). Celem jest przyspieszenie operacji na dyskach, ale z punktu widzenia programu do tworzenia obrazu partycji  jest to modyfikacja danych: sektor, który poprzednio zawierał ciąg bajtów, został zmodyfikowany i zawiera teraz inne informacje. Dlatego różnicowa kopia zapasowa po defragmentacji będzie praktycznie tak duża, jak pełna kopia zapasowa.

Jednak utworzenie dysku lub obrazu partycji nie jest jedynym sposobem zabezpieczenia informacji na komputerze. Kopie zapasowe oparte na plikach mogą być również używane do przywracania plików i odzyskiwania po awarii.