Backup danych

Każda firma przechowuje wartościowe dane.

Dane przechowywane przez firmy dotyczą rozmaitych aspektów ich zwykłej działalności. Czy są to numery telefonów do pracowników, informacje dotyczące kontrahentów i klientów, niezrealizowanych dotychczas zamówień, a nawet otrzymane drogą elektroniczną rekomendacje wspólników. Nie sposób wymienić wszystkich ich rodzajów, a one same są newralgiczną częścią każdego przedsięwzięcia. Bez nich, często okazuje się, że działalność nie ma racji bytu. Tworzenie kopii zapasowych – tak zwanych backupów danych, w pewnym momencie rozwoju firmy okazuje się niezbędne. Najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie ich kosztów od razu w biznesplan, jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Jednym ze sposobów tworzenia backupów danych, które nie wymaga budowy własnych działów IT, jest skorzystanie z ofert takich firm, które świadczą usługi w zakresie BaaS, czyli Backup as a Service.

Czym jest i po co nam tworzenie kopii zapasowych?

Jest to tworzenie i przechowywanie kopii plików na innym nośniku niż oryginalny. Po co nam ono? backup danych jest przydatny, gdy jeden lub więcej plików zostaje uszkodzonych, lub bezpowrotnie utraconych. Powodów takich zjawisk jest wiele. Mogą to być np.: nieprawidłowe zamknięcie systemu, spadki napięcia powodujące nagłe wyłączenie sprzętu, wirusy komputerowe czy ataki hakerów i wiele innych przyczyn, także zależnych od czynnika ludzkiego. Przyczyną utraty danych może być także pożar, powódź i inne zagrożenia, występujące w miejscu przechowywania plików.

Gdzie szukać zewnętrznego wsparcia w tworzeniu kopii zapasowych?

W takich i podobnych propozycjach znajdziemy między innymi:

tworzenie kopii zapasowych w oparciu o metodę zwaną 3-2-1. Polega ona na tworzeniu trzech kopii na dwóch różnych nośnikach informacji oraz jednej w zupełnie innej lokalizacji. Podczas gdy jedno z miejsc przechowywania zostanie zagrożone, kopia pozostaje niedotknięta w drugiej lokalizacji, natomiast gdy nie będziemy mogli skorzystać z jednego z nośników, wtedy mamy zawsze dostęp do backupa na innym.

polisa ubezpieczeniowa na backup danych nawet w przypadku ataku wirusowego z wykorzystaniem Ransomware. Pozwala nie ponosić dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zapłacenia okupu za dostęp do własnych danych.

oraz wybór optymalnego rodzaju wsparcia zależny od ilości i rodzaju maszyn, oraz obciążenia dysków.

i wiele innych udogodnień.

Backup danych

Fundamentalne podstawy działalności firmy.

Komputeryzacja dosięgnęła oczywiście firmy, dla których fundamentalną podstawą działania są operacje na danych. Backup danych jest koniecznością, zupełnie tak jak przesyłki kurierskie, paliwo dla floty pojazdów, czy też inwestycje w pracowników, których rozwój jest także rozwojem firmy. Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa, należy pamiętać także o tym, by nie narażać się na utratę danych, ponieważ to może nieść za sobą naprawdę poważne konsekwencje.

Backup danych należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Dobrym przykładem jest oferta firmy Engave S.A., która opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach.