Praca w służbie cywilnej — czym jest i jak można się zatrudnić?

Praca w służbie cywilnej to z pewnością jedno z mniej popularnych stanowisk. Wiele osób nie wie do końca czym w ogóle jest służba cywilna, na jakiej zasadzie działa, kim są pracownicy takiej służby oraz co robią na co dzień. Praca taka jednak ma swoje plusy. Poniżej odpowiadamy na wszystkie pytania związane ze służbą cywilną i podajemy garść przydatnych informacji o niej.

Praca w służbie cywilnej — czym jest i jak można się zatrudnić?

 

Czym jest służba cywilna?

Służba cywilna zapewnia wykonywanie działań państwa w urzędach administracji państwowej. Jej pracownicy pracują na podstawie ustawy o służbie cywilnej. W skład pracowników służby cywilnej wchodzą pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów centralnych, ministerstw, a także przedstawiciele administracji terenowej. Pracownikami służby cywilnej nie są pracownicy samorządu terytorialnego. Pracownicy służby cywilnej pracują na podstawie umów o pracę lub gdy zostali mianowani przez Szefa Służby Cywilnej. W tej kategorii zatrudnienia istnieje wiele stanowisk o różnym charakterze, a głównym zadaniem służby cywilnej jest zapewnienie funkcjonowania państwa od strony administracyjnej.

 

Jakie warunki należy spełnić?

Aby pracować w służbie cywilnej, należy spełnić kilka warunków. Katalog tych warunków jest jasny i zamknięty, co oznacza, że należy spełnić wszystkie warunki, a nie spełnienie przynajmniej jednego uniemożliwia podjęcie pracy. Aby ubiegać się o pracę w służbie cywilnej, należy mieć polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, a także nie być skazanym za przestępstwa umyślne. Do zatrudnia potrzebne są też odpowiednie kwalifikacje w postaci wykształcenia, doświadczenia czy umiejętności np. władania językiem obcym.

 

Co może, a czego nie pracownik służby cywilnej?

Pracownik służby cywilnej to nieco charakterystyczne stanowisko, które wyróżnia się pod kilkoma aspektami. Pracownik służby cywilnej nie może strajkować ani zakłócać funkcjonowania państwa. Nie może też posiadać oficjalnie preferencji politycznych lub publicznie prezentować swoich poglądów politycznych oraz łączyć stanowiska z mandatem radnego. Urzędnik mianowany nie może należeć do partii politycznej i pełnić funkcji w związku zawodowym.