5 najlepiej płatnych miejsc pracy w inżynierii

Dziedzina inżynierii szybko się rozwija. Wymaga od wykwalifikowanych pracowników stosowania zasad opartych na metodologii naukowej, matematycznej, technologicznej i społecznej do projektowania, opracowywania, konstruowania i obsługi struktur, urządzeń, systemów i procesów. Wykwalifikowani inżynierowie znajdują zatrudnienie w różnych branżach. 

Inżynier chemik

Zadania inżynierii chemicznej obejmują rozwiązywanie problemów związanych z produkcją i przetwarzaniem związków chemicznych. Inżynier chemik pracuje w wielu branżach. Projektuje procesy przekształcania surowców w produkty rafinowane, takie jak materiały syntetyczne, tworzywa sztuczne i polimery, farmaceutyki oraz produkty spożywcze. Sprawdza instalację przetwarzania chemicznego pod kątem bezpieczeństwa, jakości i zgodności z przepisami ochrony środowiska.

5 najlepiej płatnych miejsc pracy w inżynierii

Operator CNC

Operator CNC przygotowuje maszyny sterowane numerycznie, przesyłając instrukcje programowania. Kieruje procesem przekształcania surowców, takich jak metal i plastik. Nadaje im określone kształty i formy. Obsługuje profesjonalne narzędzia, np. szlifierki do metalu. Ponadto konfiguruje sprzęt dla maszyn CNC, instalując i korygując urządzenia.

Podczas procesu produkcji monitoruje narzędzia i osprzęt, upewniając się, że są odpowiednio schłodzone i nasmarowane. Słuchają różnych dźwięków i wibracji wytwarzanych przez maszyny CNC, które czasami wskazują na niedopasowane lub matowe części.

Inżynier nuklearny

Bada energię jądrową i promieniowanie do zastosowań przemysłowych i medycznych. Projektuje i tworzy procesy, oprzyrządowanie, sprzęt i systemy zawierające materiały jądrowe wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, od statków kosmicznych przez urządzenia do obrazowania medycznego.

Ponadto utrzymuje i monitoruje operacje jądrowe w obiektach w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Identyfikuje naruszenie przepisów i praw nuklearnych. Przygotowuje instrukcje dotyczące postępowania z odpadami jądrowymi i ich usuwania. Opracowuje środki zapobiegające wypadkom jądrowym.

Technik inżynierii środowiska

Realizuje plany opracowane przez inżynierów środowiska. Mają na celu ograniczenie zanieczyszczenie środowiska. 

Wspomniany specjalista często pracuje w laboratoriach. Może na przykład testować próbki wody i rejestrować swoje obserwacje. Czasem pracuje w terenie, zbierając próbki powietrza lub wody do testowania zanieczyszczeń. 

5 najlepiej płatnych miejsc pracy w inżynierii

Inżynier elektryk

Opracowuje nową i ulepszoną elektronikę, komponenty i wyposażenie. Ponadto testuje i rozwiązuje problemy z istniejącym już sprzętem elektronicznym. Pracuje z dużą liczbą produktów i systemów, od oświetlenia i okablowania w budynkach po samochody, roboty, generatory i systemy nawigacji. Nadzoruje również ich pracę. 

Inżynier elektryk zapewnia też zgodność instalacji i operacji ze standardami i wymaganiami klientów poprzez przygotowanie specyfikacji systemów elektrycznych, rysunków technicznych lub map topograficznych. Może nadzorować lub szkolić członków zespołu projektowego. Szacuje koszty materiałów, robocizny lub budowy, aby przygotować budżet.