Wnioski urlopowe online i ich zalety

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że elektronika daje w dzisiejszych czasach wiele możliwości. Przede wszystkim znacznie usprawnia pracę w każdej dziedzinie, również zawodowej. Przykładem jest składanie wniosków urlopowych w miejscu pracy, do niedawna jedyną dopuszczalną formą była papierowa. Obecnie Kodeks Pracy nie wyklucza także elektronicznych uprawnień dla każdego z pracowników.

Wnioski urlopowe online, a przepisy prawne

Kodeks Pracy właściwie nie wskazuje szczegółów składania wniosków o urlop, jedynymi przepisami są te ustalone wewnątrz konkretnej organizacji. Zazwyczaj na początku każdego roku ustalany jest plan urlopów, chodzi wówczas głównie o ten najdłuższy. W planie pozostawia się miejsca na nieprzewidziane konieczności korzystania z urlopu. Przy tym wszystkim najważniejsze jest zachowanie toku pracy w normalnym trybie, ale uwzględniając potrzeby pracowników. Przepisy prawne nie mówią także nic konkretnego o sposobie składania wniosku urlopowego oraz jego wzorze, chociaż w sieci znaleźć można gotowe propozycje. Wszystko to określają wewnętrzne regulaminy, w niektórych znajdują się zapisy o wprowadzeniu ułatwień, jakimi są wnioski urlopowe online. Nie jest to w żaden sposób zabronione, zależy od możliwości pracodawcy. Tak naprawdę elektroniczne zestawienie urlopów działa na korzyść każdej organizacji, ponieważ wszystko przebiega sprawnie. Nie ma potrzeby poszukiwania przełożonego, czy kadrowej po całej firmie w celu złożenia wniosku papierowego. Ponadto wszelkie nieobecności pracowników są wskazane jasno, bez jakichkolwiek nieporozumień, problemów. Redukuje się tym samym czynności typowo administracyjne do niezbędnego minimum, czas obsługi wniosków jest krótszy.

Wnioski urlopowe online i ich zalety

Jak składać wnioski urlopowe online?

Wszystkie wnioski urlopowe online składa się za pośrednictwem specjalnie stworzonej platformy. W przypadku złożenia takiego pisma, pracodawca lub osoba z działu kadr otrzymuje mailowe powiadomienie o tym fakcie. Tak naprawdę wnioski urlopowe online mogą być rozpatrywane w dowolnym momencie, o jego akceptacji lub odrzuceniu informowany jest pracownik. Dzieje się to natychmiast, każda taka informacja pojawia się na koncie pracownika. Obie strony stosunku pracy mają cały czas wgląd do kartoteki nieobecności i ilości dni urlopu do wykorzystania. Na korzyść tego rozwiązania przemawia maksymalnie skrócenie procesu decyzyjnego i komunikacji w firmie. Zbędne jest wykonywanie połączeń telefonicznych, wysyłanie maili i umawiane wizyt w dziale HR lub osobami na stanowiskach kierowniczych. Wnioski urlopowe online zawierają jedynie termin i rodzaj planowanego urlopu, reszta informacji jest przypisana do konta internetowego pracownika. Pracodawca zatem widzi, na jakim stanowisku pracuje dana osoba, ile dni urlopu już wykorzystała i inne niezbędne informacje. Wnioski urlopowe online stały się najlepszym rozwiązaniem w czasie pandemii, kiedy zdecydowana większość spraw była załatwiana zdalnie. Okazuje się, że taka możliwość jest zawsze dobra dla obu stron.