Spółka z o.o. - co warto wiedzieć?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są uważane za drugą preferowaną formę prawną w Polsce po jednoosobowej działalności gospodarczej. Forma ta ma wiele atrakcyjnych cech, które spodobają się przedsiębiorcom oraz otworzą nowe możliwości, które nigdy nie będą istniały w ramach JDG.

Kiedy wybrać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

W Polsce popularne są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ główną ich zaletą jest to, że mogą spłacać wyłącznie długi powstające w związku z ich działalnością. Z punktu widzenia niemal każdego przedsiębiorcy to rozwiązanie wręcz idealne. Istnieją jednak wyjątki w zasadach dotyczących odpowiedzialności za długi spółki w organizacji (od podpisania umów aż do wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego). Członek Komitetu Zarządzającego mógłby również przejąć odpowiedzialność w imieniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To samo dotyczy członków rad i akcjonariuszy. Odpowiedzialność ta dotyczy długu należnego. Spółka ma jednak pewne wady. Dla firmy problemem jest na pewno podwójne opodatkowanie.

Spółka z o.o. - co warto wiedzieć?

Spółki o ograniczonej odpowiedzialności mogą być tworzone w drodze umów z jakąkolwiek osobą lub podmiotem. Spółka musi zgłosić dodatkowe informacje podatkowe do urzędu skarbowego, a po rejestracji firma powinna złożyć odpowiedni formularz. dodatkowej dokumentacji. W tym celu spółka partnerska ZUS nie ma obowiązku pokrycia. Osoby zarządzane przez zarząd nie mogą pełnić funkcji pracowników w umowie zawartej na mocy umowy o pracę lub umowy o pracę.

Podział zysków w spółce z o.o.

Udział i wpłata składek są związane z nabyciem prawa akcjonariuszy do udziału w zyskach przedsiębiorstwa. W okresie trwania partnerstwa partner ma prawo do otrzymania zysków w rocznych sprawozdaniach finansowych w oparciu o uchwałę zgromadzenia akcjonariuszy. Zysk zostanie podzielony, jeżeli umowa nie wyraźnie nie stanowi inaczej. W szczególności zyski przedsiębiorstwa można określić, gdy bilans wykazuje nadwyżkę aktywów nad zobowiązaniami przedsiębiorstwa.