Jak przeprowadzić badanie rynku?

Badania rynku to ważne narzędzie biznesowe, z którego może skorzystać każda firma produkująca towary lub świadcząca usługi. Sprzedaż produktu lub usługi wymaga odpowiedniego zrozumienia potrzeb konsumentów i umiejętności ich przewidywania. Dlatego firmy muszą zdefiniować rynek, który chcą oferować. Przeprowadzenie badań jakościowych pokazuje również potencjalnym inwestorom, że firma nie zapuszcza się na niezbadane terytorium.

Branża docelowa, klient końcowy, charakter i trendy konkurencji – wszystkie te parametry są brane pod uwagę w celu określenia mocnych i słabych stron projektu. Jakie są rodzaje badań i ich cele? Jakie etapy musisz wykonać, aby stworzyć odpowiednie narzędzie analityczne? Jaki jest najlepszy sposób na pozyskanie danych? Sprawdź nasze poradniki i przeprowadź najwyższej jakości badania.

Cel badania rynku

Niezależnie od tego, czy badania rynkowe są prowadzone przez istniejącą firmę, czy dopiero chcą założyć firmę, z pewnością przyda się osiągnięcie następujących celów:

  • Przegląd istniejącego rynku: obecny stan, perspektywy na przyszłość, regularne wydarzenia lub sezonowość, istniejące produkty, innowacje, regulacje, przepisy podatkowe itp.
  • Zidentyfikuj zwyczaje i potrzeby konsumentów w zakresie stylu życia, konsumpcji lub korzystania z produktów: cechy docelowej grupy klientów (wiek, dochody, obszar geograficzny itp.), motywy zakupowe, preferencje itp.
  • Oceń satysfakcję klienta z produktu lub usługi w celu ulepszenia produktu lub usługi, aby odróżnić się od konkurencji: zidentyfikuj kluczowych konkurentów (wielkość i obroty firmy, położenie geograficzne, organizacja dystrybucji, polityka biznesowa itp.) Opinie o ofertach, możliwości poprawić wizerunek firmy itp.

Jak przeprowadzić badanie rynku?

Ankiety online

Większość firm preferuje to rozwiązanie, które świetnie nadaje się do szybkiego zbierania konkretnych danych o prawdziwym potencjale firmy. Rozpowszechnianie kwestionariusza w mediach społecznościowych, forach, blogach lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pozwala dotrzeć do większej liczby konsumentów z większego obszaru geograficznego. Co więcej, anonimowy charakter kwestionariusza internetowego znacznie zmniejsza stronniczość i margines błędu występujące w tradycyjnych ankietach. Niewątpliwie w tym bezosobowym środowisku respondenci byli bardziej krytyczni i chętniej wyrażali swoje opinie niż w bezpośrednich ankietach. projektów. W końcu rozpoczęcie działalności w nierentownej, schyłkowej lub wysoce konkurencyjnej branży jest nie do pomyślenia. Dlatego konieczne jest uzyskanie jak największej ilości informacji branżowych oraz przeprowadzenie dokładnej analizy podaży i popytu. Dzięki temu firmy mogą lepiej rozumieć swoje cele, podejmować najlepsze decyzje marketingowe i składać dopasowane oferty. Tego typu badania rynku zyskały bardzo wiele w związku z pandemią w 2020 roku. 

Wielkość i atrakcyjność rynku docelowego

Aby ocenić atrakcyjność handlową rynku, należy wziąć pod uwagę trzy czynniki: jego wartość (wielkość rynku i tempo wzrostu), jego dostępność (sieć, klimat społeczno-polityczny, ustawodawstwo itp.) oraz gęstość konkurencji (poziom cen), rynek liczba konkurentów istniejących na stronie, wielkość firmy i jej staż pracy itp.)

Konkurencyjne zalety i wady

Aby obiektywnie ocenić konkurencję, należy skoncentrować się na różnych elementach charakteryzujących konkurencję: jej celach, ofertach klientów, pozycjonowaniu na rynku, strategiach marketingowych i komunikacyjnych, kanałach dystrybucji, ich możliwościach, zasobach finansowych, stosowanych strategiach itp. Mocne i wady konkurencji , firma rozumie, czy i pod jakimi warunkami może zdobyć przyczółek w docelowej branży.