Czym jest przekształcenie spółki?

W sprawach prawnych możemy usłyszeć o tym, że doszło do przekształcenia spółki. Warto jednak zadać sobie pytanie, kiedy mówi się o takim przekształceniu? Dlaczego ludzie decydują się na taki właśnie ruch?

Przekształcenie spółki – podstawowe informacje

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że przekształceniem spółki określa się zmianę formy prawnej. Taka zmiana jest bardzo ważna, ponieważ zawsze wynika z dostosowania się do obecnie prowadzonej działalności. Można więc powiedzieć, że mowa o pewnej nowości. Ponadto nie możemy zapomnieć o analizowaniu warunków ekonomicznych.

Warto również podkreślić, że przekształcenie nie ma wpływu na tożsamość podmiotu. Mówiąc najprostszym językiem, mamy do czynienia z kontynuacją. Istotny jest też moment, w którym spółka przekształcana staje się przekształconą – mówimy o przekształceniu w momencie wpisu do rejestru (chodzi o dzień przekształcenia). Wypada także odnotować, że spółka przekształcana jest wykreślana z urzędu – wykreślania dokonuje sąd rejestrowy.

Czym jest przekształcenie spółki?

Możliwe przekształcenia

Jeśli zastanawiasz się nad tym, jak przebiega przekształcenie spółki, musisz posiąść jeszcze wiele wiedzy. Ponadto dobrze zdać sobie sprawę z tego, jakie sytuacje są możliwe. Przechodząc od razu do sedna, wyróżniamy następujące przekształcenia: przekształcenie spółki osobowej w kapitałową, kapitałowej w osobową, kapitałowej w inną kapitałową i osobowej w inną osobową.

Wymienione sytuacje nie oznaczają jednak braku określonych procedur. Zresztą najlepszym rozwiązaniem jest zapoznanie się z czynnościami prawnymi określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Nie trzeba nawet specjalnie szukać, wszak wystarczy wziąć pod uwagę rozpoczęcie przekształcenia. Mówiąc wprost – na początku najważniejszy jest plan. Co więcej, do planu należy dołączyć wymagane załączniki. W tym momencie może pojawić się pytanie, kto powinien odpowiadać za tworzenie planu? Od razu odpowiadając, sprawa jest złożona. Jeżeli założymy, że chodzi o spółkę osobową, plan przygotowują wszystkie osoby prowadzące sprawy spółki przekształcanej. Kiedy mamy spółkę kapitałową, przygotowanie planu ciąży na zarządzie.