Zjednoczone Emiraty Arabskie - państwo przyjazne eksporterom z Polski

Szybki wzrost gospodarczy w naszym kraju zachęca właścicieli firm do poszukiwania nowych miejsc zbytu. Coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie ograniczają swoich zainteresowań tylko do Europy Zachodniej, ale też zaczynają się interesować Europą Wschodnią i Azją. Rosnącą popularnością cieszą się Zjednoczone Emiraty Arabskie.

 Zjednoczone Emiraty Arabskie - państwo przyjazne eksporterom z Polski

Charakterystyka Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Państwo ma gospodarkę wolnorynkową. Wyróżnia się wysokim wskaźnikiem PKB przypadającym na mieszkańca. Ponadto charakteryzuje się zdecydowanie pozytywnym bilansem handlowym. Konsulting ZEA zwraca uwagę, że ponad 30 lat temu odkryto tutaj ropę i od tego czasu nastąpił gwałtowny wzrost gospodarczy. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są już biednym księstwem na pustyni, ale niezwykle nowoczesnym państwem z wysokim poziomem życia. Rząd przeznacza więcej pieniędzy na powstawanie nowych miejsc pracy i poprawę infrastruktury. W kraju zlokalizowane są strefy wolnego handlu, które zapewniają zerowe stawki podatkowe i opcję całkowitej własności spółki. Takie rozwiązania zachęcają inwestorów z całego świata, również z Polski.

 Zjednoczone Emiraty Arabskie - państwo przyjazne eksporterom z Polski

Ograniczenia w prowadzeniu biznesu

Zakładanie firmy w ZEA związane jest z pewnymi ograniczeniami. Wynikają przede wszystkim z arabskiego charakteru państwa. Jednak pomimo tych ograniczeń, w rankingu  prowadzonym przez Doing Business w 2010 Zjednoczone Emiraty Arabskie zajęły wysokie - 30 miejsce. Pod uwagę brano warunki założenia i prowadzenia biznesu w poszczególnych krajach.

 

Istnieje kilka sposobów wejścia na rynek arabski. Wybór właściwego rozwiązania uzależniony jest od tego, czy naszą działalność gospodarczą chcemy prowadzić w Strefie Wolnego Handlu, czy też poza nią.  Konsulting ZEA zauważa, że głównym problemem prowadzenia firmy poza Strefą Wolnego Handlu jest konieczność znalezienia partnera biznesowego. Może on w sposób czynny lub bierny partycypować w prowadzeniu naszej firmy. Musimy się też liczyć z podziałem zysku. Współpracę z partnerem należy nawiązać, zanim zarejestrujemy firmę.

 

Konsulting ZEA ułatwia prowadzenie firmy. Typowa stawka celna wynosi tutaj 4%. Istnieje jednak kilkaset różnych rodzajów towarów wyłączonych z podatku celnego. Dlatego średnia stawka celna wynosi jedynie 1%. Zachętą dla zagranicznych przedsiębiorców jest także 15 specjalnych stref ekonomicznych.