Finansowanie nowo założonej działalności gospodarczej

Rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma aspektami. O ile same formalności urzędowe nie stanowią żadnej przeszkody, to w ich miejsce mogą pojawić się inne. Chodzi między innymi o warunki finansowania przedsięwzięć. Nie każdy ma w zanadrzu wolną kwotę na rozwój działalności w określonym kierunku.

Finansowanie nowo założonej działalności gospodarczej

Skąd wziąć środki na rozwój działalności?

Wiele osób marzy o tym, by móc zrezygnować z pracy na etacie i otworzyć własną działalność. Kluczem do sukcesu jest między innymi wybór odpowiedniej branży. Powinien być to sprawdzony sektor, lecz z możliwie najmniejszą konkurencją. Jest to dość trudna sprawa, lecz całkowicie możliwa. Kolejną kwestią są finanse. Jeżeli działalność wymaga wkładu własnego jest kilka możliwości jego pozyskania. Można na przykład wnioskować o przyznanie dofinasowania na założenie działalności z funduszy europejskich lub Powiatowych Urzędów Pracy. W tym ostatnim przypadku niezbędne jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Kwoty pozyskiwane w ten sposób nie są niestety zbyt wysokie, w przeciwieństwie do tych z Unii Europejskiej. Największe szanse na uzyskanie wsparcia pieniężnego mają osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Kładzie się bowiem nacisk na rozwój tych obszarów i aktywizację zawodową tych ludzi.

Kredyt, czy pożyczka od rodziny?

Jeżeli dwie powyższe możliwości stają się nierealne, pozostają jeszcze inne. Jedną z nich jest zaciągnięcie kredytu na finansowanie rozpoczęcia działalności. Jednak w tym przypadku niezbędne jest przedłożenie szeregu dokumentów, które ten wniosek uzasadnią. Najlepiej udać się w tej sprawie po fachową poradę, w ramach której można dowiedzieć się o zaletach i wadach takiego rozwiązania. W ostateczności pozostaje ostatnia alternatywa, jaką jest pożyczka większej sumy od znajomych, czy rodziny. Oczywiście można spisać wszystkie zasady, na jakich taka pożyczka ma zostać udzielona i później spłacona. W tym przypadku niezbędne jest ogromne zaufanie stron do siebie wzajemnie. Z całą pewnością warto próbować poszukiwać najlepszego rozwiązania, chodzi przecież o to, by możliwie najlepiej zadbać o własną przyszłość.