Czym jest księga znaku i jak tworzą ją profesjonaliści?

Księga znaku jest spisem zasad i wytycznych dotyczących korzystania z logo lub logotypu. Jest tworzona przez profesjonalnych grafików oraz agencje brandingowe, którzy zajmują się projektowaniem logo. Zadaniem księgi znaku jest zaprezentowanie gotowego projektu oraz przekazanie wszystkich niezbędnych informacji na temat jego obsługi. Pełni ona bardzo istotną rolę w pracy z logiem oraz pozwala ujednolicić kwestie związane z identyfikacją wizualną firmy.

Księga znaku i jej najważniejsze cele. Dlaczego warto z niej korzystać?

Posiadanie księgi znaku nie jest wymagane dla każdego projektu logo, aczkolwiek z jej obecnością wiąże się wiele korzyści. Jej stworzenie oraz przekazanie klientowi gwarantuje bowiem prawidłowe korzystanie z logo w przyszłości, pomaga uniknąć błędów oraz nieścisłości związanych z jego wykorzystaniem oraz pozwala rozwiać wszelkie wątpliwości. Firmy, które korzystają z księgi znaków wiedzą, jak powinno wyglądać ich logo, na jakim tle powinno być umieszczone oraz z jakich czcionek mogą korzystać, aby całość była czytelna i zgodna z wizerunkiem marki.

Podstawowymi elementami, które powinna zawierać każda księga znaku są: dokładny opis budowy oraz proporcji logo, charakterystyka jego znaczenia, kolorystyka wraz z różnymi jej wersjami (np. logo w wersji monochromatycznej), dopuszczalne i niedopuszczalne warianty logo oraz zalecane i niezalecane czcionki i tła. Wszystko to służy stworzeniu jednolitego i spójnego logo, które we wszystkich wariantach będzie dobrze rozpoznawalne przez odbiorców. Warto korzystać z tych reguł, gdyż dzięki nim firma zapewni sobie korzystny oraz spójny wizerunek.

Czym jest księga znaku i jak tworzą ją profesjonaliści?

Jak powstaje i jak wygląda proces przygotowania księgi znaku?

Pierwszym etapem powstawania księgi znaku jest przygotowanie projektu logo. Każde logo posiadać powinno ściśle określone parametry, wśród których warto wymienić kolorystykę, typografię, pole ochronne oraz właściwe proporcje. Przygotowanie księgi znaku, której zadaniem jest objaśnienie wszystkich elementów oraz określenie wytycznych dotyczących użytkowania logo, powinno być więc naturalną kontynuacją pracy nad projektu logo.

Księga znaku jest swoistą instrukcją obsługi logo. Na jej stworzenie, w zależności od branży, w której działa firma oraz poziomu skomplikowania realizowanego projektu, należy więc poświęcić odpowiednią ilość czasu. Stworzenie gotowej i w pełni funkcjonalnej księgi znaku wymaga od przygotowującej ją agencji dokładności, precyzji oraz doświadczenia. Aby stworzyć kompletną księgę znaku należy bowiem umieć przewidzieć, jakie problemy mogą pojawić się podczas korzystania z logo oraz uwzględnić odpowiedzi na nie w gotowym dokumencie.

Prawidłowo wykonana księga znaku to obszerny dokument, który może występować zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Zawiera szereg zasad oraz reguł, którymi należy się kierować podczas użytkowania i reprodukcji logo. Jego zadaniem jest ułatwienie pracy z nowym logo oraz uniknięcie popełnienia błędów związanych z jego nieprawidłowym wykorzystywaniem. Im bardziej szczegółowa i dokładna jest księga znaku, tym mniejsze problemy i wątpliwości związane z pracą z logo w przyszłości.